top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

שנה טובה

החיוך מלפני הכניסה למים ירד מהר מאד כשראיתי את כמות הזבל שחיכתה לי לאיסוף. נכנסתי לשחות ופגשתי טריגון חד אף אחד בראות לא טובה ואז ביציאה פצחתי במבצע הנקיון שנגמר רק אחרי כמה סיבובים.

לא כך דמיינתי שאפתח את השנה החדשה בים אבל זאת המציאות והיא טופחת לנו בפנים עד שהאסימון יפול ויתחילו שינויים מהותיים והכל מתחיל בנו. בהרגלים שלנו, בצריכה שלנו.


🐚 הפסקת יצור ניילונים ופלסטיקים שאינם מתכלים והתחלת יצור מחומרים אקולוגים המתכלים לחלוטין ומתמזגים עם הטבע. חד פעמי זה הסרטן של המאה הזאת!

🐚 חינוך מהדורות הצעירים לשמירה על הים על ידי הבהרת החשיבות הענקית שיש לשימוש ברב פעמי והפחתה והמנעות מחד פעמי.

🐚 הסברה והבנה כמה חיים אפשר להציל על ידי איסוף זבל שהוא לא שלנו.

שנה טובה ואופטימית מתחת ומעל למים, שנה שבה נכריז על שמורה ימית בת גלים שתגן על כל החי והצומח כאן בריף בת גלים 🌊

באהבה טל בת הים
Comments


קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם