ראיון טלוויזיה בנושא שמירה על הים והפחתת חד"פ

ראיון בתכנית הבוקר פותחים יום ברשת