top of page

אוניות טרופות בריף בת גלים

בפנינה הימית של ריף בת גלים, מלבד המגוון הביולוגי, שוכבות להן שתי אוניות טרופות אשר מספקות אתרי צלילה מרתקים.

כל אתר והסיפור  הייחודי שלו. חיים רז (אבי) אשר תיעד את שקיעתה של האוניה הטורקית טובעת, מספר בכתבה שערך ל'זמן חיפה' על אוניית המעפילים "חיים ארלוזרוב" ואוניית המלט הטורקית.

חיים ארלוזרוב

אוניית מעפילים שארגן המוסד לעליה ב', שנקראה על שמו של המדינאי חיים ארלוזורוב, הובילה 1,346 מעפילים מנמלי שוודיה ואיטליה אל חוף ארץ ישראל בחורף 1947, במסע הימי הארוך ביותר של ספינת מעפילים עד אז. האונייה עלתה על שרטון מול חוף בת-גלים שבחיפה ב-28 בפבואר 1947, תוך מאבק בספינות ובחיילי הצי הבריטי. מעפיליה נעצרו על ידי הבריטים וגורשו למחנות המעצר בקפריסין.