top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

עונת המדוזות ודור בטאים חדש

הבוקר נכנסתי לים כאשר המים די עכורים בכניסה עד למרחק של בערך 100 מטר ואז הראות השתפרה, לשמחתי פגשתי את דור הבטאים החדש, טריגון נקוד (40 ס"מ) וגיטרן מובהק (80 ס"מ). היו מלא מדוזות, חוטית נודדת שאני מאחלת להן נדידה מהנה למקום אחר 😉🌊

לתמיכה בשמורות ימיות 🌊 bit.ly/SeaReserve

גיטרן מובהק
גיטרן מובהק
חוטית נודדת
חוטית נודדת
טריגון נקוד
טריגון נקוד

קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם