top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

מלכודת פלסטיק

כוס פלסטיק אחת קטנה שהיא מלכודת מוות אחת גדולה... באתי לאסוף את הכוס ושניה לפני שקיבצ׳צ׳תי אותה קלטתי שיש משהו בפנים, לרגע חשבתי פרפר בגלל הטקסטורה העדינה שבצבצה ואז ראיתי שדג קטן ומסכן נכלא ללא מוצא, הייתי בטוחה שהוא מת ולשמחתי היה חי אבל במצב לא משהו, איחלתי לו דרך צלחה. 🐟🐟🐟 חד פעמי זה הסרטן של המאה הזאת! בכל הרצאה אני מסבירה את החשיבות הענקית שיש לשימוש ברב פעמי והפחתה והמנעות מחד פעמי וכמה חיים אפשר להציל על ידי איסוף זבל גם אם הוא לא שלנו, זאת עובדה.

קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם