top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

להקת דגים 🐠🐠🐠 והשקיות

מתקרבת לאסוף את השקיות שצפו להן במים ולהפתעתי אני רואה שלהקת דגים אמצה אותן אולי בגלל הצימדה שהיתה עליהן שאולי נשנשו ממנה או שאולי בכלל הם טועים את השקית למדוזה כמו הצב, קיבלתי ליווי צמוד עד לחוף כראוי לבת ים, נפרדנו לשלום שיצאתי מהמים 🐠🧜🏼‍♀️🐠

שקיות בים הן נשק קטלני לכל שוכני הים, אם כל אחד מאיתנו יאסוף שקית, פלסטיק או כל לכלוך אחר מחוץ למים הרי זה מבורך, כל אחד יכול לעזור להציל את החיים מתחת למים.

כן, זה אפשרי 🙏❤🌊


אז מה אפשר לעשות?

🐢 נאסוף זבל גם שאינו שלנו מהים ומהיבשה.

🐢 נפסיק את השימוש בחד פעמי ונשתמש ברב פעמי כמו תיקים, בקבוקי שתיה, סכום, קופסאות אוכל, קשים...

🐢 נשתף חברים 🐬🐙🐠🐟

צנינון דו ימי ונשק קטלני
צנינון דו ימי ונשק קטלני

#היםואני#טלבתהים#חמשדקותליםנקי#מנקיםאתהים#מנקיםומצילים#שומריםעליםנקי#ריףבתגלים#שמורהימיתבתגלים#אוהביםאתהים#מחזיריםאהבהלים#הרצאתבתהים#העלאתהמודעותליםנקי#מגיניהיםהחדשים#תודה

פוסט הבא

פוסט קודם