top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

ארבעת המופלאים

איזה אחלה סיפתח לסופ"ש, הבוקר פגשנו את ארבעת המופלאים אחד אחרי השני, ארבעה סוגים של חתולי ים, מחבטנית אפורה (הריונית), טריגון נקוד, גיטרנית וטריגון חד אף, קסם אחרי קסם. אחזור על המנטרה הקבועה שלי, ריף בת גלים חייב להפוך להיות שמורה ימית שתגן על כל אוצרותיה.

סופשבוע מצוין לכולם <3

מחבטנית אפורה (הריונית)

טריגון נקוד

גיטרנית

טריגון חד אף

#היםואני#טלבתהים#חתוליים#מחבטןאפור#טריגוןנוקד#גיטרן#טריגוןחדאף#שמורהימיתבתגלים#אוצרותהים#הרצאתבתהים#העלאתהמודעות#הרפתקאותבתהים

קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם