top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

שקיעה עם אנה 🐢

היום אחה"צ נכנסתי לים, ים פלטה עם ראות מוגבלת, ירדה הרוח שהיתה בבוקר, אני שוחה וקולטת ראש מבצבץ, ישר הבנתי שזה צב שלקח אוויר, לא תארתי לעצמי את גודל המתנה שמחכה לי, שחיתי לכיוון ומצאתי אותה, צבה ירוקה, מפגש שלישי בשלושה שבועות עם אותה הצבה, אין מילים שיתארו את גודל ההתרגשות, מרגישה ברת מזל ובהודיה ענקית בכל פעם מחדש על המפגשים המרגשים והקסומים הללו ועל האפשרות לשתף את הקסם הזה.


ריף בת גלים המכיל אוצרות נדירים ראוי להיות שמורה ימית שתגן עליהם, ממשיכה להשמיע את קולם של החברים מתחת למים.

עזרו ותמכו בשמורות ימיות 🌊 http://bit.ly/SeaReserve

צב ים ירוק
צב ים ירוק
טל בת הים
טל בת הים

#היםואני#בתהים#שמורהימיתבתגלים#צביםירוק#סכנתהכחדה#משמיעיםאתקולם#הרצאתבתהים#טלבתהים#תודה#צלילהחופשית#שחיה#אהבה#עולםקסום#חוויות#ריףבתגלים#צביםירוק#היםהתיכון#חמשדקותליםנקי#שתידקותליםנקי#אהבהשלי

קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם