top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

שנה אזרחית חדשה עם ברטה

תחילת 2024 וברטה מברכת אותי לשנה אזרחית טובה במציאות בלתי נתפסת מחוץ למים, מזל שיש לי את הים, אוויר לנשימה, אי של שפיות, ממש. ברטה היתה גם הצבה הראשונה שפגשתי ב 2023 והאחרונה של 2022, גם היא וגם הצבות מרתה ועופרה נשארות בסביבה בחודשים שמתחיל להתקרר, מאחלת לנו שנה אזרחית טובה, ימים שקטים ובשורות טובות.קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם