• Taltalim

שלישי פעמיים כי טוב

שלישי פעמיים כי טוב אינדיד, בבוקר נכנסתי למים בציפייה קלה לפגוש מישהו מהחברים מתחת למים ואכן פגשתי טריגון נקוד יפייפה. אחה"צ נכנסתי לסיבוב שני והמים אמנם היו בראות מוגבלת אך עם זאת פגשתי צבי צב חמוד וטריגון חד אף קטן יחסית, לתדהמתי ראיתי את עטלף הים לשנייה וחצי והוא נעלם, אנחנו עוד נפגש אני בטוחה, יום מושלם!

#היםואני#שלישיפעמייםכיטוב#שמורהימיתבתגלים#טריגוןנקוד#צבים#טריגוןחדאף#חלילון#יםאוצרות

7 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול

פוסט הבא

פוסט קודם