top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

שלישי משולש

שלישי פעמיים כי טוב עם שלושה צבים וטריגון חד אף אחד, שני זכרים בבוקר ונקבה אחה"צ.

הצבה היתה עם תג של אחת שביקרה במרכז להצלת צבי ים ומסתבר שזאת עופרה הצבה ששוחררה כאן לפני שנתיים בשקמונה והחכמה אימצה את ריף בת גלים לביתה הקבוע.


המבאס בסיפור שבשנתיים הללו עופרה הצבה נפגעה מסירה ממונעת, המדהים בסיפור שהיא התגברה על זה והיא עדיין איתנו למרות המזכרת העצובה בשריון.


אחזור על המנטרה שלי, ריף בת גלים חייב להפוך לשמורה ימית שתגן על כל אוצרותיה.

במקביל חייבים לחוקק חוק שאוסר על סירות דיג להכנס לטווח של 300 מטר בחוף לא מוכרז, הם מסכנים את הצבים וגם אותנו הצוללים, משנרקלים ושחיינים.
Comments


קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם