• Taltalim

שבת שלום

הסרטן החמוד הזה נתפס בעדשה בנקיון הבית לכבוד השבת...שיהיה אחלה סופשבוע