• Taltalim

קרסים

יש ימים שאני נכנסת למים ונתקלת בחוטים קצרים עם קרסים שממש תפוסים חזק בסלעים וזה אשכרה מאבק לשחרר אותם.

רק מלדמיין את הצב חס וחלילה נוגס בדיוק שם ונתפס בקרס בפיו ולא יכול לעלות לנשום וכתוצאה מזה מת בגללנו מחנק לא מאפשרת לי להשאיר זאת שם ואני מתמלאת באדרנלין וכוח כפול ושום סלע בעולם לא יעמוד בדרכי והקרסים בחוץ...

קרסים
קרסים

#היםואני#שמורהימיתבבתגלים#להגןעלצביהים#סכנתהכחדה#קהילתצביהים#שקיותבים#שומריהיםבתגלים#קהילהימיתראשכרמל#אנשיהיםהתיכון#איסוףזבל#חוטידייג#שמירהעלהסביבה#יםנקי#שתידקותליםנקי#חמשדקותליםנקי#אוספיםומציליםחיים

5 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול

פוסט הבא

פוסט קודם