top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

צבה מגונדרת

ים עם ראות מדהימה חיכה לי הבוקר והייתי עם הרגשה שאני הולכת לפגוש צב ים ואחרי דקות ספורות פגשתי צבה עדינה וחמודה מקושטת בפרח על השריון ודג דבק בליווי צמוד 🐢🍀 גמר חתימה טובה וצום קל ❤


קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם