• taltalmermaid

מתנת טרום יומולדת

איזה בוקר מדהיםםם, התרגשות שיא, מפגש עם חבורת מחבטניות אפורות (13 פרטים), חלקן הריוניות אם אני משערת נכון, טריגון נקוד ענק וטריגון חד אף קטן יחסית, כולם באו לומר לי מזל טוב ליומולדתי מחר, תודה על חוויה מדהימה 🎁

אחזור על המנטרה שלי, ריף בת גלים ראוי להיות שמורה ימית 🌊


#היםואני#טלבתהים#אהבה#שמורהימיתבתגלים#טריגוןנקוד#מחבטןאפור#טריגוןחדאף#מתנותיומולדת

30 צפיות