top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

מפגש טריגונים

המפגש עם הטריגונים יכול להיות מאד מצחיק לפעמים, נראה לי שהם מפתיעים גם את עצמם. צללתי לצלם את שני הטריגונים ואחד החל לרחף והשני בעקבותיו ואז הם התרחקו אחד מהשני ואז התנגשו, אם תשימו לב ממש רואים את החול שעולה בעקבות המפגש ביניהם, מעניין אם הם החליפו פרטים 😂

#היםואני#בתהים#טריגוןחדאף#מפגשטריגונים#שוחיםוצוחקים#שמורהימיתבתגלים#חוויותבתהים#הרצאתבתהים#שומריםעלהים#חמשדקותליםנקי

קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם