• Taltalim

חברות מחלל החיצון

כמה שהן מיוחדות המדוזות האלה, מי היה מאמין שאתלהב ככה ממדוזות. קבלו את פילוריזה נקודה, קוטילוריזה וחוטית נודדת 🌊 הנחמד בסיפור הזה שמתוך שלושתן רק אחת באמת צורבת, מנחשים מי זאת?

28 צפיות