top of page
  • תמונת הסופר/תטל בת הים

הצבה מרתה ובשורה מהמדוזות

כן, המים מתקררים מיום ליום ועדיין מצליחה להשאר יותר משעה במים.

הבוקר מפגש עם שתי צבות מתוקות, הצבה מרתה ועוד אחת שטרם זיהיתי.

פגשתי מדוזה אחת בודדה המרמזת על הבאות...

וברוח התקופה, גם אתם עולים לנשום מעל פני המים מדי פעם?


קסם ים תיכון עם פרפר הצבה החומה

פוסט קודם