• Taltalim

גברת מגונדרת

נכנסתי הבוקר לים לשחייה קצרה יחסית ופגשתי צבה מגונדרת עם אצות כמו זר פרחים על שריונה, באה לאחל לי בהצלחה בהרצאה שלי - 'עולמה של בת הים וחברים' שהעברתי במסגרת פסטיבל בית גלים שהתקיים בשכונה. מרגישה ברת מזל שאני יכולה לספר ולשתף בקסם של הים, בחברים שאני פוגשת מתחת למים, ולהעביר את המסר כמה חשוב לשמור על הים והסביבה וכיצד ניתן לעשות זאת. "אני ואתה נשנה את העולם, אני ואתה אז יבואו כבר כולם, אמרו את זה קודם לפני, לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם."14 צפיות