Be Our Voice

משמיעים את קולם!

הים מספק לנו חמצן לנשימה

העלאת המודעות לשמירה על הים והסביבה חשובה מתמיד

למען החיים מתחת למים והחיות אשר כבר בסכנת הכחדה.

 

הרחבת שמורות ימיות לאורך חופיה של ישראל