Be Our Voice

משמיעים את קולם!

יחד נעלה את המודעות למען החיות שחלקן בסכנת הכחדה חמורה.

זאת ההזדמנות שלנו לעזור להן על ידי הקמה והרחבה של שמורות ימיות לאורך חופיה של ארץ ישראל.

אנחנו הקול שלהם!