Turtle black.png

בעלי החיים בריף בת גלים

Turtle black.png

בריף בת גלים אני פוגשת מגוון גדול של בעלי חיים אשר חלקם נדירים ובסכנת הכחדה.

מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהעמיק במידע על בעלי החיים.

Sea_11.2018 32.JPG
צב ים חום
Loggerhead sea turtle

בריף בת גלים אני פוגשת מגוון גדול של בעלי חיים אשר חלקם נדירים ובסכנת הכחדה.

מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהעמיק במידע על בעלי החיים.

צב ים ירוק
Green Sea Turtle

בריף בת גלים אני פוגשת מגוון גדול של בעלי חיים אשר חלקם נדירים ובסכנת הכחדה.

מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהעמיק במידע על בעלי החיים.

sea_10.2019 416.JPG
sea_05.2019 267.JPG
טריגון חד אף
Dasyatis pastinaca
 • מופיע בצבעים שונים ולעתים נראים על גבו כתמים תכולים.

 • שוהה קרוב לקרקעית, בדרך כלל במים רדודים.

 • רוחבו עד 60 ס"מ והוא יכול לחיות עד 10 שנים.

 • הריון של 4-3 חודשי היריון מגיחים ולדות חיים.

 • ניתן לטעות בקלות בינו לבין טריגון אטלנטי, הדומה לו.

 • מין שעתידו בסכנה בים התיכון.

טריגון נקוד
Himantura uarnak
 • הפה נמצא מתחת לגוף והעיניים גדולות.

 • מוטת סנפיריו עד 1.5 מ' אורכם של הטחנים 2.5 מטר.

 • הנקבות גדולות וכבדות מהזכרים

 • ניזונים בדר”כ קרוב לקרקעית מפלנקטון, סרטנים ודגים קטנים.

 • ההיריון נמשך כשנה ובסופו מגיחים 6-3 ולדות חיים בקוטר 20 ס”מ.

 • לעיתים נודדים עד 10,000 פרטים יחדיו בצמוד אחד לשני.

 • חסר מידע על מצב מין זה בים התיכון.

sea_05.2019 187.JPG
GH012172_1589517280277-01 (1).jpg
מחבטן אפור
Round fantail stingray
 • המחבטן בעל זנב ארוך המסתיים בעוקץ דוקרני וסנפירי חזה מעוגלים.

 • מוטת סנפיריו עד 1.5 מ' אורכם של הטריגונים 2.5 מטר.

 • הנקבות גדולות וכבדות מהזכרים והנקבות בדר”כ בלהקה הריונית יחד.

 • ניזונים בדר”כ קרוב לקרקעית מסרטנים ודגי קרקע

 • חסר מידע על מצב מין זה בים התיכון.

צב ים ירוק
Green Sea Turtle

בריף בת גלים אני פוגשת מגוון גדול של בעלי חיים אשר חלקם נדירים ובסכנת הכחדה.

מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהעמיק במידע על בעלי החיים.

sea_10.2019 416.JPG
Fins.png