"הים הינו המקור לבריאות, לשפיות והשראה שלי" 

מעוניינים לתרום לפעילות בת הים

הים הוא משאב חשוב ביותר לחיינו כאן בכדור, דרך האהבה שלי אליו חברתי אל השליחות שלי חושפת ילדים, נוער ומבוגרים למימד הקסום של הים והיצורים המיוחדים שחיים בו הזקוקים להגנה שלנו, בשנים האחרונות אני מרצה בבתי ספר, מתנסים, מועדוני מבוגרים וכל מקום בו יש אוזניים המוכנות לשמוע את הסיפור שלי דרכו אני מעבירה את הקסם של הים ואת האיומים שכרוכים בתביעת רגלנו בכדור.

The sea is a very important resource for our lives here in the globe, through my love for it I have joined my mission exposing children, young and adults to the magical dimension of the sea and the special creatures that live in it who need our protection, for the past three years Ears ready to hear my story through which I convey the magic of the sea and the threats involved in claiming our foot in the ball.

How can you support my activities? 

The funds you donate help me continue documenting and producing movies, volunteer in education institutes, reach more children, and raise more awareness to this most important issue.

I would love to send you my mermaid sticker (my design) as a small token of appreciation, so please write me your mailing address wherever you are in the world.
I appreciate your support ❤

I LOVE THE SEA Sticker.jpg